Afsnit 7

Pladelaserskæring i praksis

Pladelaserskæring er en effektiv proces, som sikrer en høj grad af præcision, fordi vi undgår at emnerne skal flyttes mellem maskiner og har en berøringsfri skæringsproces. 

Men der er mange overvejelser og elementer, du skal tage højde for, så du sikrer det bedst mulige resultat. 

I dette afsnit kan du derfor høre meget mere om:

  • Hvordan vi skærer emnerne
  • Hvorfor brugen af micro joints kan være en fordel
  • Hvad kan du forvente i forhold til finish 
  • Hvilke informationer vi skal vide på forhånd ift. valseretning, bukning af emner mm
  • Hvor lang gennemløbstid du kan forvente